Om Margareta

Jag, Margareta Lycken

Legitimerad psykolog med mångårig erfarenhet av att utveckla individer, grupper och företag

03

Ett genomgående tema i mitt arbete har varit människors utveckling. Olika instrument som har sin utgångspunkt i CG Jungs typologi (MBTI®, JTI® och sedan 2013 Rebus Typformulär® - som jag utvecklat själv) har varit ett vanligt inslag i detta.

Utöver Rebus Typformulär har jag utvecklat ett material, Rebus Teamroller, som kan användas individuellt, t ex inom karriärutveckling och i grupper där man vill effektivisera sitt arbete genom att titta närmare på de roller som man tar på sig. Medan typformuläret visar ”vem man är”, så visar teamrollerna det man gör. Överensstämmelsen mellan dessa är viktig att förstå.

Jag har skrivit flera böcker kring arbetslagsutveckling, personlig utveckling, och rehabilitering.

Vem du är, och vilken roll du tar på dig

Jag har arbetat med MBTI (Myers Briggs Type Indicator) i mer än 25 år i olika sammanhang av grupputveckling och individuella kontakter. 2011 valde jag att utveckla Rebus Typformulär med samma utgångspunkt som MBTI. Som en praktisk tillämpning av typologin har jag också utvecklat ett material för teamroller, Rebus Teamroller.

Utgångspunkten är enkel: Rebus Typformulär visar vem du är och Rebus Teamroller visar vad du gör, eller mer specifikt, vilka roller du tar på dig i olika sammanhang.

LYCKEN 190912 2 KIM3287

I slutet av november 2018 sålde jag mitt företag, Margareta Lycken AB med bokförlaget Summarum, till Nebu AB. Dessförinnan startade jag mitt nuvarande företag M Lycken AB, som nu är plattformen för mina fortsatta uppdrag.

Det betyder att min gamla hemsida inte längre tillhör mig och att du inte kan nå mig genom den. Vill du däremot beställa böcker som ges ut av bokförlaget Summarum eller annat material, så är det dit ni ska vända er (margaretalycken.se).

Detsamma gäller om du vill certifiera dig som Rebusanvändare eller gå en grundutbildning i Rebus Teamroller.

Jag kan hjälpa dig med: