Trivsel

Vi lyfter varandra

Mår man bra så jobbar man bra

Vi ställer upp! Vi skapar en god stämning, där man hjälps åt. Vi är som en enda stor familj. Vi är hänsynsfulla. Vi uppmuntrar varandra. Vi får andra att trivas också.

06

Det känns meningsfullt att hjälpa andra människor med olika slags praktiska problem. Du mår bra när andra mår bra. När du arbetar i grupp med andra, är det viktigt att stämningen är vänlig - det ser du som en förutsättning för att ni ska kunna uppnå goda resultat. Samarbete och gemenskap är grunden för detta.

Om bara alla kunde vara lika omtänksamma…

I grupper, där man är beroende av varandras insatser för att tillsammans nå ett specifikt mål, är det viktigt att förstå vilka styrkor som teammedlemmarna har men också att definiera vilka roller som man behöver ta på sig för att nå målet.

Människor är komplexa – vi har olika ”kognitiva stilar”, dvs vi lägger märke till viss information framför annan och tar ställning till den på olika sätt.

Dessa olikheter är viktiga bland annat för hur vi kommunicerar och för vilka arbetsförhållanden och -uppgifter som passar oss. Och på ett individuellt plan – ovärderligt som en grund för självkännedom och för vidareutveckling.

Helheten är större än summan av delarna

Utifrån typologin kan jag hjälpa er att forma en arbetsplats där alla får förutsättningar att göra sig rättvisa utifrån sina behov av framför allt effektivitet, trivsel, kompetens eller inspiration.

Men det krävs engagemang och öppenhet, och rätt verktyg – för att var och en av er ska kunna uttrycka sina styrkor och få vara den man är.

Kontakta mig så pratar vi mer!

Ring: 070 5567306

…eller maila: margareta@lycken.se

Jag kan hjälpa dig med: