Utveckling

Brinnande engagemang; rent raketbränsle

Allt kan bli bättre, vad är annars poängen?

Vi engagerar och får med oss människor. Allt hänger ihop. Vi ser det när vi tror det. Vi vill bidra till en bättre värld. Det finns så många möjligheter som vi inte är medvetna om – än. Hoppet är det sista som överger människan.

08

Du vill gärna att det du gör ska få gynnsamma effekter för människor i ett större sammanhang. Du är intresserad av personlig utveckling – din egen och andras. När du arbetar i grupp med andra vill du att de andra också ska vara engagerade och tycka om att bolla idéer.

Om bara alla kunde se vad vi ser…

I grupper, där man är beroende av varandras insatser för att tillsammans nå ett specifikt mål, är det viktigt att förstå vilka styrkor som teammedlemmarna har men också att definiera vilka roller som man behöver ta på sig för att nå målet.

Människor är komplexa – vi har olika ”kognitiva stilar”, dvs vi lägger märke till viss information framför annan och tar ställning till den på olika sätt.

Dessa olikheter är viktiga bland annat för hur vi kommunicerar och för vilka arbetsförhållanden och -uppgifter som passar oss. Och på ett individuellt plan – ovärderligt som en grund för självkännedom och för vidareutveckling.

Helheten är större än summan av delarna

Utifrån typologin kan jag hjälpa er att forma en arbetsplats där alla får förutsättningar att göra sig rättvisa utifrån sina behov av framför allt effektivitet, trivsel, kompetens eller inspiration.

Men det krävs engagemang och öppenhet, och rätt verktyg – för att var och en av er ska kunna uttrycka sina styrkor och få vara den man är.

Kontakta mig så pratar vi mer!

Ring: 070 5567306

…eller maila: margareta@lycken.se

Jag kan hjälpa dig med: