Effektivitet

Nån måste se till att det händer något

Fika för all del, men först jobbar vi!

Vi står med båda fötterna på jorden. Vi arbetar för att uppnå resultat och mål snabbt och effektivt. Vi tjafsar inte utan ser till att jobbet blir gjort. Vi ser till att det finns strukturer och rutiner. Låt fakta tala för sig. Först arbetar vi – sedan kan vi ha trevligt.

10

Du hanterar fakta på ett effektivt sätt. En förutsättning är att fakta är klart och tydligt formulerade, att du vet vad som gäller. När du arbetar i grupp med andra, vill du att alla ägnar sig åt det man är där för att göra. Trevligt småprat säger du inte nej till, men det får inte vara på bekostnad av effektiviteten.

Om bara alla kunde vara lika effektiva…

I grupper, där man är beroende av varandras insatser för att tillsammans nå ett specifikt mål, är det viktigt att förstå vilka styrkor som teammedlemmarna har men också att definiera vilka roller som man behöver ta på sig för att nå målet.

Människor är komplexa – vi har olika ”kognitiva stilar”, dvs vi lägger märke till viss information framför annan och tar ställning till den på olika sätt.

Dessa olikheter är viktiga bland annat för hur vi kommunicerar och för vilka arbetsförhållanden och -uppgifter som passar oss. Och på ett individuellt plan – ovärderligt som en grund för självkännedom och för vidareutveckling.

Helheten är större än summan av delarna

Utifrån typologin kan jag hjälpa er att forma en arbetsplats där alla får förutsättningar att göra sig rättvisa utifrån sina behov av framför allt effektivitet, trivsel, kompetens eller inspiration.

Men det krävs engagemang och öppenhet, och rätt verktyg – för att var och en av er ska kunna uttrycka sina styrkor och få vara den man är.

Kontakta mig så pratar vi mer!

Ring: 070 5567306

…eller maila: margareta@lycken.se

Jag kan hjälpa dig med: