Kompetens

Världen är ett pussel – som såklart går att lösa

Starka hjärnor, ständigt mot nya horisonter

Vi gillar utmaningar, vi tar risker. Vi har visionerna och kompetensen att förverkliga dem. Må bäste man vinna! Vi driver framtidsfrågorna och de som inte hänger med får hoppa av. Vi gillar det senaste, det unika.

04

Logisk analys och strategiskt tänkande stimulerar. Du vill utgå från en idé och sedan tänka ut (i övergripande termer) hur du ska förverkliga den. När du arbetar i grupp med andra stimuleras du av diskutera och utmana de andra (som inte tar illa upp).

Om bara andra var lika drivna…

I grupper, där man är beroende av varandras insatser för att tillsammans nå ett specifikt mål, är det viktigt att förstå vilka styrkor som teammedlemmarna har men också att definiera vilka roller som man behöver ta på sig för att nå målet.

Människor är komplexa – vi har olika ”kognitiva stilar”, dvs vi lägger märke till viss information framför annan och tar ställning till den på olika sätt.

Dessa olikheter är viktiga bland annat för hur vi kommunicerar och för vilka arbetsförhållanden och -uppgifter som passar oss. Och på ett individuellt plan – ovärderligt som en grund för självkännedom och för vidareutveckling.

Helheten är större än summan av delarna

Utifrån typologin kan jag hjälpa er att forma en arbetsplats där alla får förutsättningar att göra sig rättvisa utifrån sina behov av framför allt effektivitet, trivsel, kompetens eller inspiration.

Men det krävs engagemang och öppenhet, och rätt verktyg – för att var och en av er ska kunna uttrycka sina styrkor och få vara den man är.

Kontakta mig så pratar vi mer!

Ring: 070 5567306

…eller maila: margareta@lycken.se

Jag kan hjälpa dig med: