Grupputveckling

Grupputveckling

Tillsammans identifierar vi de styrkor du och dina medarbetare bidrar med, eventuellt vilka teamroller ni behöver ta på er för att åstadkomma det ni ska. Dessutom definierar vi och sätter ord på potentiella – och onödiga – källor till konflikt, för att skapa goda resultat och en starkare grupp med bra gruppdynamik.

11

Med självkännedom som grund ökar förutsättningarna att förstå hur andra människor är annorlunda en själv. Att använda typologin i grupputveckling är ett bra sätt för deltagarna att sätta ord på typiska styrkor och tendenser hos sig själva och andra. Det leder till större effektivitet och arbetsglädje – inte minst genom att det undanröjer grogrunden för en hel del konflikter.

Så här kan det gå till:

Steg 1 handlar om individen

Efter en genomgång av modellen och självskattning (formulärbaserat personlighetstest och egen reflektion utifrån muntliga beskrivningar) kommer var och en fram till vilken personlighetsstil som verkar stämma. Beskrivningarna hålls konkret med många exempel. Övningar i ”typgrupper” görs för att belysa olikheterna.

Steg 2 handlar om gruppen

Vi ser på gruppens sammansättning, vad den kan innebära och hur man kan arbeta optimalt utifrån den. Utifrån gruppens aktuella situation belyser vi olika frågeställningar med hjälp av diskussioner i ”typgrupper”. Det kan handla om de olika behov som finns i gruppen för att de olika personligheterna eller teamrollerna ska komma till sin rätt, frågor om stress, kommunikation etc.

Målet är att detta sätt att tänka blir naturligt och att gruppen allt eftersom själv kan utvecklas utifrån de nya kunskaperna.

Jag ser det som viktigt att övningar och diskussioner är kopplade till arbetsplatsen, så att man sedan kan ta till vara insikterna. Det är också viktigt att en sådan här utvecklingsprocess inte upplevs som närgången eller hotfull. Jag är mån om att den sker i en god och humoristisk anda.

En tid efter en utvecklingsdag enligt ovan är det fördelaktigt att man gör en uppföljning, eventuellt utifrån ett specificerat tema. Målet är att detta sätt att tänka blir naturligt och att gruppen allt eftersom själv kan utvecklas utifrån de nya kunskaperna.

Kontakta mig så pratar vi mer!

Ring: 070 5567306

…eller maila: margareta@lycken.se

Jag kan hjälpa dig med: