Om typologi

Om typologi

Människor är komplexa – vi har olika ”kognitiva stilar”, dvs vi lägger märke till viss information framför annan och tar ställning till den på olika sätt. Detta är utgångspunkten för typologin, vårt ”mentala skelett”.

04

Människor är komplexa – vi har olika ”kognitiva stilar”, dvs vi lägger märke till viss information framför annan och tar ställning till den på olika sätt. Detta är utgångspunkten för typologin, vårt ”mentala skelett”. Utanpå skelettet har vi personlighetsdrag som gör oss till unika individer också i hur vi uttrycker vår underliggande typ.

Olikheterna är viktiga bland annat för hur vi kommunicerar, för vilken typ av arbetsförhållanden och -uppgifter som passar oss bättre än andra. Och på ett individuellt plan – ovärderligt som en grund för självkännedom och för vidareutveckling.

Eftersom typologin beskriver hur vi tänker, har den direkt koppling till hur vi tar till oss kunskap och hur vi kommunicerar. Viktig kunskap för pedagoger och kommunikatörer av olika slag!

Jag har framför allt tagit med MBTI eller – på senare år – Rebus i olika grupputvecklingssammanhang. Det är mycket kraftfullt.

När en arbetsgrupp identifierat styrkorna hos alla som ingår i gruppen, yppar sig många möjligheter, bl a:

  • Man kan se till att beslut blir "heltäckande".
  • Man kan - när det är lämpligt - göra en fördelning av uppgifter utifrån preferenser.
  • Med olika personlighetstyper i gruppen kan man förstå och bättre nå ut till bredare grupper; olika medlemmar i gruppen fungerar som tolk inför olika typer.
  • Genom att förstå hur olika personlighetstyper vill få information, har man plötsligt ett kraftfullt verktyg för kommunikation.

Jag kan hjälpa dig med: